Tiêu Dao
06/09/2018
Tiêu Dao
Phái Tiêu Dao được sáng lập bởi 1 cao nhân mai danh ẩn tích, được hậu thế nhắc đến với cái tên Tiêu Dao Tử. Đệ tử môn hạ Tiêu Dao tất cả đều tài trí hoạt bát, văn võ song toàn. Võ công Tiêu Dao vô cùng uyên bác cao thâm, chỉ người có tư chất thiên tài mới có thể lĩnh ngộ.
Khả năng gây sát thương tốt nhưng mức phòng ngự chỉ ở mức tương đối

Giới tính : Nam
Vũ Khí : Đao
Võ công :