Thiên Sơn
06/09/2018
Thiên Sơn
 
Thiên Sơn phái hay còn được gọi là Linh Tựu Cung xuất phát từ Tây Vực. Đệ tử Thiên Sơn hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện nên giang hồ đồn thổi như là ma quỷ. 
Cũng vì thế nên võ công Thiên Sơn chuyên về phạm vi và tốc độ
 
Minh nguyệt xuất Thiên Sơn
Thương mang vân hải gián
Trường phong kỷ vạn lý
Xuy độ ngọc môn quan

Giới tính : Nữ 
Vũ Khí : Song Hoàn 
Võ Công :