Hệ thống thú cưỡi
06/09/2018
Muội xin giới thiệu hệ thống tọa kỹ

Trong lục mạch thần kiếm có rất nhiều loại tọa kỹ, huynh tỷ có thể kiếm bằng cách tham gia các hoạt động, hoặc dùng tầm bảo để chiêu mộ thú cưỡiThăng cấp ngựa: dùng tiền đồng để nâng cấp độ của ngựa, tăng thêm thuộc tínhTăng tư chất ngựa: dùng mảnh ngựa để tăng tư chất ngựa, tăng hiệu quả khi ngựa tăng cấpNhà Ngựa: Tăng thêm thuộc tính cho ngựaTrận ngựa: Tăng thêm thuộc tính cho ngựaTầm Bảo ngưaTọa kỹ một trong những tính năng góp phần tăng lực chiến cực kỳ hiệu quả cho nhân vật. Vì thế huynh tỷ đừng bỏ qua nhé