Đại Lý
06/09/2018
Đại Lý
 
Truyền nhân Đại Lý tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính tao nhã. Mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều được các nhân sĩ võ lâm kính phục.  
Võ học Đại Lý xuất phát từ Thiên Long Tự chuyên tu tập phật pháp nên hầu hết các chiêu thức mạnh về khả năng khống chế và trị liệu

Giới tính : Nữ
Vũ khí : Kiếm
Võ công :