Thiên Sơn phái hay còn được gọi là Linh Tựu Cung xuất phát từ Tây Vực. Đệ tử Thiên Sơn hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện nên giang hồ đồn thổi như là ma quỷ.

Võ công Tiêu Dao vô cùng uyên bác cao thâm, chỉ người có tư chất thiên tài mới có thể lĩnh ngộ

Võ công Thiên Vương lấy sát thương làm chính. Các đòn thế cận chiến vô cùng uy lực, áp đảo kẻ thù

Truyền nhân Đại Lý tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính tao nhã. Mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều được các nhân sĩ võ lâm kính phục.