Võ công Tiêu Dao vô cùng uyên bác cao thâm, chỉ người có tư chất thiên tài mới có thể lĩnh ngộ

Võ công Thiên Vương lấy sát thương làm chính. Các đòn thế cận chiến vô cùng uy lực, áp đảo kẻ thù

Truyền nhân Đại Lý tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính tao nhã. Mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều được các nhân sĩ võ lâm kính phục.

<< 1 2 3 >>