Hệ thống bang phái
06/09/2018
Muội xin giới thiệu tính năng bang phái như sau

Huynh tỷ cần tham gia một bang phái hoặc lập bang phái mới sẽ vào được giao diện bangVào trong bang sẽ có thể nhận phúc lợi hàng ngày
Ngoài ra mỗi ngày hãy vào cống hiến cho bang phái cùng nhau xây dựng bang phái nhéCó thể nâng cấp lực chiến qua phòng luyện công, sử dụng cống hiến để nâng cấp các chỉ số cho nhân vậtHoạt động bang phái gồm có
Cao thủ chiếnĐấu võ
Chiếm cứ điểmUống rượu bang