Vận Tiêu - Cướp Tiêu
11/09/2018
Vận Tiêu – Cướp Tiêu
Trong Lục Mạch Thần Kiếm Vận Tiêu – Cướp Tiêu là hoạt động rất quan trọng đem lại cho nhân vật rất nhiều điểm EXP và KNB.
1. Thời gian Vận Tiêu là từ 12:00 đến 24:00 hàng ngày, có thể cướp tiêu trong thời gian này


2. Vào khung giờ : 12:00 đến 1:00, 18:00 đến 19:00, 22:00 đến 23:00 vận tiêu sẽ được tăng thêm lợi ích, vào khung giờ đó chữ “Tiêu” sẽ hiện đề xuất “Tăng” ở bên cạnh để nhận biết.

3. Mỗi Ngày người chơi có thể tham gia vận tiêu 3 lần, sau khi nhận vận tiêu có thể để cho xe tiêu tự đi. Offline cũng có thể nhận được phần thưởng vận tiêu

4. Khi hết số lần vận tiêu người chơi có thể sang biên giới server liên thông để cướp tiêu, xe tiêu phẩm chất càng cao sẽ càng nhiều máu. Khi cướp xe tiêu thành công sẽ nhận được phần thưởng KNB của xe tiêu đó