Khi bước chân vào Lục Mạch Thần Kiếm, các vị đại hiệp sẽ được hóa thân vào nhân vật có võ công tuyệt đỉnh ngao du thiên hạ